Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Admisión de Alumnos curso 2019/2020 Destacado

NOVOS ALUMNOS: O prazo de presentación de solicitudes de reserva de praza é do 1 ao 20 de marzo. Podedes acceder ao impreso de solicitude  de xeito telemático  na ligazón https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ ou recoller o impreso na secretaría do Centro. A solicitude debe presentarse no Centro xunto cos seguintes documentos:

  • Documento oficial que acredite a data de nacemento do neno/a: Fotocopia do libro de familia, partida de nacemento, DNI ...
  • Certificado de empadronamento 
  • Calquera documento que acredite o resto das situacións  que aporten puntos no caso de ser necesario baremar (familia numerosa , familia monoparental, discapacidade, ...

O  Consello escolar de noso Centro otorga un punto aos  familiares de alumnos ou ex-alumnos do centro

Nota: So se pode presentar unha única solicitude no centro que elixades como primeira opción, no impreso cubriredes  outros centros opcionais aos que se remitirá a solicitude en caso de non haber prazas suficientes ( logo do proceso de baremación )

ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA: Os alumnos que cursarán secundaria o próximo ano deben solicitar reserva de praza no centro adscrito( IES de TEIS) ata o día 15 de Febreiro. De non continuar a ESO neste Centro  deberán presentar a solicitude no Centro elixido entre o 1 e o 20 de marzo e solicitar un certificado de matrícula na nosa secretaría.