Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Admisión de Alumnos curso 2019/2020 Destacado

NOVOS ALUMNOS: Todos os alumnos que solicitaron praza para o curso 2019/2020 foron admitidos. Podedes comprobar o listado adunto. 

Ainda quedan vacantes nalgúns cursos. As familias que queiran presentar solicitude fóra do prazo habitual deben entregar o impreso na secretaría xunto cun documento oficial que acredite a data de nacemento do neno/a: Fotocopia do libro de familia, partida de nacemento, DNI 

Deixamos un listado por si queredes consultalo